شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام، درددل يه رزمنده؟؟؟ پشت ميدون مين زمينگير بوديم چند بسيجي داوطلب شدن با رفتن روي مين معبر باز كنن ، يكيشون چند قدمي رفت و دوباره برگشت، فكر كرديم ترسيده، بعد پوتين هاي خود را درآورد و داد به همرزمش، گفت تازه از تداركات گرفتم، حيفه، مال بيت الماله،!!! پا برهنه رفت رو مين ؟؟؟ راستي با 3 هزار ميليارد تومان چند تاپوتين ...
درب کنسرو بازکن برقی
213999-ولایت ع
رتبه 0
0 برگزیده
147 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
213999-ولایت ع عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top