شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ خواهري داد مي زد گريه مي کرد،مي گفت:مي خواهم صورت برادرم را ببوسم... اجازه نمي دادند. يکي گفت:خواهرش است،مگر چه اشکالي دارد؟بگذاريد برادرش را ببوسد. گفتند:شما اصرار نکنيد نمي شود...اين شهيد سر ندارد ! السلام عليك يااباعبدالله الحسين
يا جده ي سادات:(
تسبیح دیجیتال
213999-ولایت ع
رتبه 0
0 برگزیده
147 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
213999-ولایت ع عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top